Ügyvéd, ingatlanforgalmi szakjogász


Dr. Pongrácz Judit egyéni ügyvéd

Ügyvéd, ingatlanforgalmi szakjogász


Az Iroda fő tevékenységi területei:

1. Ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek a konzultációtól az okiratszerkesztésen át az ingatlan-nyilvántartási ügyintézésig. (adásvételi-, bérleti-, életjáradéki-, tartási-, ráépítési-, házassági vagyonjogi-, ajándékozási szerződések, stb.), ellenjegyzés, földhivatali eljárásban jogi képviselet, jogi tanácsadás. Adásvételi, ajándékozási, csere és vegyes szerződések, ingatlan vásárlás, hasznosítás és beruházás során felmerülő jogi szolgáltatások. Tanácsadás a vagyonátruházás során felmerülő adó- és illetékfizetési kötelezettségekkel, illetékkedvezményekkel és mentességekkel kapcsolatosan. Társasházak, lakásszövetkezetek képviselete, társasházi alapító okiratok, lakásszövetkezeti alapszabályok készítése, ingatlan- és cég-nyilvántartásbeli átjegyzése.

2. Gazdasági társaságok (közkereseti-; betéti-; korlátolt felelősségű-; részvény-; közhasznú társaságok, egyéni cégek) alapítása, cégmódosítás elektronikus cégeljárás során, társasági jogi szerződések okiratszerkesztése, szervezeti és működési-, belső szabályzatok kidolgozása, gazdasági társaságok átalakulásával, végelszámolásával kapcsolatos ügyintézés.

3. Házastársi, élettársi vagyonjogi viszonyok rendezése, rokon- és gyermektartással, kapcsolattartással összefüggő jogi képviselet és tanácsadás, okiratszerkesztés, cselekvőképességet érintő ügyek intézése, házasság felbontása során peres és peren kívüli képviselet. Hagyatéki, gyámhivatali, családjogi ügyintézés

4. Polgári jogi peres (műhiba-, egyéb kártérítési-, válóperek), és peren kívüli és munkaügyi perek jogi képviseletének ellátása.

5. Alapítványok, egyesületek, sportegyesületek alapítása, alapító okiratok, belső szabályzatok elkészítése, teljeskörű jogi képviselet az okiratszerkesztéstől a közgyűlések levezetéséig,

6. Valamennyi szerződéstípus megszerkesztése, már meglévő szerződések véleményezése.   


Elérhetőségek:
Cím:

XI. kerület (Újbuda), Himfy u. 7. fszt. 1.
térkép »

Telefonszám:

06/20/4385763

Weboldal(ak):CéginfoBudapest  |  Telefon: 06-70-3832006  |  E-mail:  |  Impresszum