Teljes körű jogi szolgáltatás


Dr. Madách Ügyvédi Iroda

Teljes körű jogi szolgáltatás


Budapesti Ügyvédi Irodánk magas színvonalú, teljes körű jogi szolgáltatást nyújt ügyfeleink számára. Keresse fel irodánkat, készséggel állunk rendelkezésére. Előzetes tanácsadásunk díjmentes.

SZAKTERÜLETEK:

Polgárjog
• ajándékozási szerződés szerkesztése;
• megbízási- és vállalkozási szerződések szerkesztése és előkészítése;
• biztosítási ügyek (vagyon- és baleset biztosítás, gépkocsi kárral kapcsolatos biztosítási ügyek);
• társasházak alapítása, társasházi alapító okirat módosítása;
• közhasznú, kiemelten közhasznú vagy hagyományos egyesület, illetve alapítvány alapítása, képviselete;
• tartási- és életjáradéki szerződések;
• öröklési szerződések, végrendeletek készítése;
• személyhez fűződő jogok védelme;
• tulajdonjogi viták, kérdések megoldása;
• birtok és birtokvédelemhez kapcsolódó ügyek

Peres képviselet
Irodánk a szakterületei közé tartozó legkülönfélébb gazdasági, polgári jogi és közigazgatási ügyekben képviseli ügyfeleit magyarországi rendes bíróságok, magyar állandó illetve eseti választott bíróságok előtti eljárásokban. Ügyfeleinknek rendszeresen nyújtunk hatékony segítséget fizetési meghagyásos eljárások megindítása során is.

Ingatlanjog
• adásvételi szerződések készítése;
• egyéb ingatlanjogi szerződések szerkesztése (pl: bérleti, ajándékozási, csere stb.);
• szerződések véleményezése;
• eljárási képviselet a Földhivatal előtt (pl: tulajdonjog-, haszonélvezeti jog-, jelzálogjog bejegyzésére vagy törlésére irányuló eljárások.);
• problémás helyzetek kezelése, gazdasági és adózási tanácsadás

Társasági jog, cégalapítás
Irodánk vállalja valamennyi társasági formára vonatkozóan:
• cég alapítását;
• alapító dokumentum módosítását;
• törzstőke emeléséhez szükséges okiratok elkészítését;
• törzstőke leszállításához szükséges okiratok elkészítését;
• új ügyvezető kinevezéséhez szükséges okiratok elkészítését;
• tagsági részesedés átruházásához szükséges okiratok elkészítését;
• szindikátusi szerződések elkészítését;
• végelszámolás lebonyolítását;
• felszámolásban képviseletet.
• a kötelezően megtartandó, illetve cégadat változás jóváhagyásához szükséges társasági események (taggyűlés, közgyűlés, igazgatósági, felügyelő bizottsági ülés) jegyzőkönyveinek és más jogi dokumentációinak az elkészítését; továbbá;
• a fentiekkel összefüggésben a Cégbíróság, illetve egyéb hatóság előtti képviseletet.

Munkajog
Irodánk vállalja munkaszerződések készítését és véleményezését, valamint mind munkáltatói, mind munkavállalói érdekképviseletet a munkaviszony megszüntetésével valamint munkajogi felelősséggel kapcsolatos okiratok elkészítése során. A fentieken túlmenően peres- és peren kívüli képviseletet is vállalunk munkaügyi jogvitákban (munkaügyi egyeztetés, munkaügyi per) mind munkáltatói, mind pedig munkavállalói oldalon.

Házassági vagyonjog, családjog, öröklés
Irodánk vállalja a házasulandó felekkel történő empatikus egyeztetést, valamint a házassági vagyonjogi szerződés okiratba foglalását, mely során mindig arra törekszünk, hogy ezen szerződések valóban a felek közös megelégedését szolgálják. Ügyfeleink kérésére közreműködünk végrendelet elkészítésében, képviseletet látunk el hagyatéki eljárásban, öröklési perek során, valamint közreműködünk közös megegyezéssel lezajló válások lebonyolításában, és a hozzájuk kapcsolódó megállapodások elkészítésében.

Büntetőjog
Irodánk vállalja valamennyi ügyben, de különösen gazdasági bűncselekményekkel kapcsolatos ügyekben, nyomozati és bírósági szakban teljes körű védelem ellátását, valamint a sértetti képviselet. Ez utóbbi keretében közreműködünk a feljelentés megtételében, valamint az eljárás további szakaszaiban is.   


Elérhetőségek:
Cím:

XI. kerület (Újbuda), 1022 Budapest, Bég u. 3-5. III. emelet 328.
térkép »

Telefonszám:

06/1/346-88-69, mobil: 06/20/3870507

Fax szám:

06/1/700-2814

Weboldal(ak):CéginfoBudapest  |  Telefon: 06-70-3832006  |  E-mail:  |  Impresszum