Programok hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok számára


Magyar Cserkészkürt Alapítvány

Programok hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok számára


Elvünk az életre való, játékos fölkészítés; a „túlélés” ideológiájának és gyakorlati elemeinek megismertetése, az ember és a természet (állat- és növényvilág, ill. a természeti elemek) valamint, a társadalom (társadalmi értékrend) kapcsolatának elmélyítése: vagyis, az élmény- és természetpedagógiai irányzat szerinti, természeti nevelés. Arra törekszünk, hogy az ifjúság erkölcsi érzékenységét fölkeltsük a közösségi összefogásra, a segítőkészségre, a szellemi- és fizikai munkának- és az általa létrehozott értékeknek a megbecsülésére, valamint a jóra és a tökéletességre való törekvésre. Törekvéseink között szerepel, nemzeti történelmi hagyományaink ápolása és az egészséges nemzeti- és magyar öntudat, szélsőséges túlzásoktól mentes kialakítása-, megszilárdítása is.

Fontosnak tartjuk a jellemnevelésben az önzetlen, segítő- és tettre kész, céltudatos, határozott, személyiségzavarral nem küszködő egyéniség kialakítását. A kötelességtudat- és felelősségérzet gyakorlati elmélyítését, a kitartó-, küzdő szellemiség, a becsületesség, a szorult helyzetekben-, megpróbáltatásokban való erős lélekjelenlét-, jó fizikai állóképesség-, helyzetfelismerés- és probléma-megoldó készség, valamint a helyes értékrend kifejlesztését, megerősítését.

Mindezek által, elsősorban, a hátrányos helyzetű gyermekek- és fiatalok szocializációját, és társadalmunkba való integrációját kívánjuk elősegíteni, illetve a drog- és bűnmegelőzést szolgálni.

Az Alapítvány a céljainak megvalósítása során, különféle tevékenységeket szervez:
• közművelődési oktató-nevelő tevékenységet végez: történelmi, földrajzi, kulturális, folklór, természettudományos, audiovizuális és egyéb tárgyú ismeretterjesztő foglalkozásokat, előadásokat, vetélkedőket, filmvetítéseket;
• rekreációs-, képességfejlesztő-, ügyességi- és sportfoglalkozásokat, versenyeket;
• természetvédelmi-, életmód-, honismereti-, honvédelmi-, építő- és napközis táborokat, túrákat, portyákat;
• bűnmegelőző-, drogprevenciós és egészségügyi-, baleseti elsősegély, valamint katasztrófa- és polgári védelmi előadásokat, foglalkozásokat, ill. túlélést oktató, kalandtáborokat;
• hagyományőrző tevékenységet végez, melynek során nemzeti ünnepeink egységes formában történő, méltó megünneplését is szolgálni kívánja, illetve más nemzeti, egyházi, katonai, történelmi és egyéb ünnepeken-, megemlékezéseken-, bemutatókon való reprezentatív részvételt céloz meg, ill. népművészeti- és kézműves foglalkozásokat is szervez és támogat.

Közhasznú alapítványunk támogatásával, elősegítheti ifjúságvédelmi tevékenységünk-, célkitűzéseink megvalósulását.
Adószám: 18120804-1-41
Bankszlaszám: 11705008-20492027
Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU31 1170 5008 2049 2027 0000 0000   


Elérhetőségek:
Cím:

V. kerület (Belváros-Lipótváros), Bajcsy-Zsilinszky út 24.
térkép »

Telefonszám:

06/1/302-1457, 06/30/6129539


CéginfoBudapest  |  Telefon: 06-70-3832006  |  E-mail:  |  Impresszum